Centrum Medycyny Estetycznej
ul. Wojska Polskiego 174, Kalisz
Gabinet Lekarski
Medycyny Estetycznej
ul. Bohaterów Września 8B, Sieradz.
lek. med. Piotr Kończak
specjalista chirugii i medycyny estetycznej, czł zarządu Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Strona główna

Medycyna estetyczna to obecnie najszybciej rozwijająca się dziedzina medycyny- jest dziedziną medycyny poświęconą  całkowicie i wyłącznie poprawie wyglądu oraz opóźnieniu efektów starzenia.

Medycyna estetyczna wykorzystuje interdyscyplinarnie i wszechstronie wiedzę  z zakresu endokrynologii, dermatologii,  chirurgii ogólnej, plastycznej oraz szczękowo-twarzowej. Lekarze skupieni w Union Internationale d`Estetique Medicine, a  w Polsce w Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego używają technik zabiegowych  małoinwazyjnych posługując się wyłącznie lekami, narzędziami i metodami zaaprobowanymi przez lekarskie towarzystwa  naukowe.

Podmiotem medycyny estetycznej – inaczej niż innych gałęziach medycyny - jest zdrowy człowiek, chcący nadal utrzymać  dobrą kondycję fizyczną i mentalną (częściej jest to kobieta, choć mężczyźni stanowią około 20% pacjentów).

Specjalistyczna wiedza, doświadczenie i umiejętności zabiegowe są kluczowe w tej dziedzinie, gdyż dyplomowani  lekarze medycyny estetycznej muszą być kompetentni w anatomii, fizjologii, i patologii.

Oferowana pacjentom wiedza ekspercka, bezpieczne i nowatorskie techniki medyczne różnią się  w zależności od  obszaru ciała, któremu są dedykowane -  twarzy, szyi, tułowia i kończyn.  Stosowane metody diagnostyczne i  terapeutyczne zróżnicowane są w zależności od płci, wieku, i kondycji pacjenta.

Medycyna estetyczna powoli przestaje być mylona z chirurgią plastyczną, stosując metody znacznie mniej inwazyjne, pozwalające poprawić wygląd w sposób mniej drastyczny, a zarazem nie wyłączający z życia zawodowego, rodzinnego i socjalnego. Nóż chirurga - aczkolwiek czasami niezbędny - stanowi w medycynie estetycznej jedynie uzupełnienie. W odróżnieniu od dermatologii pacjenci poddający się zabiegom medycyny estetycznej nie cierpią na poważne schorzenia skórne.

Początki medycyny estetycznej datuje się na  rok 1973, a za jej ojców uważa się francuskiego endokrynologa Jaena Legranda oraz prof. Augusto G. Bartolettiego  (nadal czynnego lekarza oraz przewodniczącego Rady Naukowej Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej.).

Lekarze profesjonalnie zajmujący się medycyną estetyczną należą do  UIME (Union Internationale d`Medicine Estetique). W  Polsce specjalistyczną wiedzę i umiejętności zdobywają lekarze (zazwyczaj po wcześniej zdobytej specjalności klinicznej) w trakcie dodatkowych  2-letnich podyplomowych studiów w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej w Warszawie. W radzie naukowej warszawskiej PSME zasiadają uznani Profesorowie- autorytety medyczne z Polski, Europy oraz Ameryki. Wiedza aktualizowana jest na kongresach krajowych i zagranicznych oraz poprzez członkostwo krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Należy jednak być świadomym, że tytułem „lekarz medycyny estetycznej” posługuje się dość znaczna liczba osób- bywa, że po kilkugodzinnych lub kilkudniowych  zaledwie kursach. Grono dyplomowanych lekarzy medycyny estetycznej, aczkolwiek nieliczne, stale się jednak powiększa i liczy już ponad sto osób w całej Polsce- ich nazwiska umieszczone są na stronie internetowej Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej.

Doświadczony lekarz medycyny estetycznej

Przyjmujemy pacjentów w Sieradzu i Kaliszu, poza pacjentami z tych miast, dużą grupę stanowią pacjenci z Pleszewa, Ostrowa Wielkopolskiego, Turku, Krotoszyna, Ostrzeszowa oraz Zduńskiej Woli.